Komenda Powiatowa Policji w Rypinie

Komenda Powiatowa Policji w Rypinie

Data publikacji 05.04.2018
Komenda Powiatowa Policji w Rypinie
87- 500 Rypin, ul. Piłsudskiego 19

tel. 47 753 92 00 (czynny całodobowo)

fax. 47 753 92 47;  47 753 93 47

sekretariat komendanta

tel. 47 753 92 05 (czynny od poniedziałku do piątku w godzianch: 07.30 -15.30)

fax. 47 753 92 48
e-mail: dyzurny-rypin@bg.policja.gov.plKomendant Powiatowy Policji w Rypinie
insp. Paweł Cichacki

w sprawach skarg i wniosków
przyjmuje w każdy wtorek w godz. 14.00-16.30

 

DANE KONTAKTOWE:

Sekretariat Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

tel. 47 753 92 12  fax. 47 753 92 46

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
podkom. Marek Szczepański
​tel. 47 753 92 16
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
asp. sztab. Wojciech Blonkowski

tel. 47 753 92 09
 
 
Sekretariat Wydziału Kryminalnego
tel. 47 753 92 44  fax. 47 753 92 39
 
Naczelnik Wydziału Kryminalnego
podinsp. Izabela Skirzyńska
tel. 47 753 92 41
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
podkom. Janusz Dąbrowski
tel. 47 753 92 18

Zespół Kadr i Szkolenia i Prezydialny
Anna Ożdżyńska
tel. 47 753 92 08  fax. 47 753 92 50
e-mail: anna.ozdzynska@bg.policja.gov.pl
 
Zespół Administracyjno-Gospodarczy
Grażyna Zabłocka
tel. 47 753 92 31  fax. 47 753 92 53
e-mail: grazyna.zablocka@bg.policja.gov.pl

Zespół ds. Łączności i Informatyki
Paweł Kamiński
tel. 47 753 92 06
e-mail: pawel.kaminski@bg.policja.gov.pl
Edward Staszewski
tel. 47 753 92 52
e-mail: edward.staszewski@bg.policja.gov.pl
e-mail: informatyka-rypin@bg.policja.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych
asp. sztab. Dorota Rupińska
tel. 47 753 92 11, 515-031-268

e-mail: dorota.rupinska@bg.policja.gov.pl
 
Powrót na górę strony