Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RYPINIE

Data publikacji 01.03.2017
 
fotografia Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie
 
Komendant Powiatowy Policji w Rypinie
insp. Paweł Cichacki
 

fotografia Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie

 
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie
mł. insp. Mirosław Dąbrowski
Powrót na górę strony